Gjerdrum kommune

Prosjekttype: Automasjon/Prosessteknikk/VA-leveranse Område: Gjerdrum kommune, Akershus

Generell beskrivelse

Braadland Automasjon har stått som hovedleverandør og automasjonspartner mot Gjerdrum kommune og Ask vannverk. Leveransen har inkl. oppgradering av eksisterende anlegg samt standardisering mph følgende Norsk Vanns standarder lagt til grunn for leveransen:

  • 152-2007 Veiledning for anskaffelser av driftskontrollsystemer i VA-sektoren
  • 153-2007 Norm for symboler i driftskontrollsystemer for VA-sektoren
  • 154-2007 Norm for tagkoding i VA-anlegg
  • 155-2007 Norm for merking og FDV-dokumentasjon i VA-prosjekter

Det har også kontinuerlig prosjekt. mot kunden mph implementering av RTU32/WAGO PLS på Modbus TCP/IP for styring/reg., samt SCADA kontroll av anlegget med Copa Data Zenon.

Elementer i prosjektet

Dokumentleveranser og prosjektledelse
PLS leveranse og styring med RTU32/WAGO PLS og Modbus TCP/IP
Implementering mot Copa Data Zenon
Trykkøkningsstasjon med Siemens PLS implementert
Over 400 TAG og fysiske I/O
Tavleleveranse
Profibus/Modbus