Generell termografi

Ved å bruke et termografikamera kan man finne varmgang og feil før de forårsaker dyre driftsstans, havari eller brann. Det finnes også termografikameraer som kan oppdage lekkasjer av forskjellige gasser.
Laster...

Termografi for elektro, elektronikk og bygg

Termografikameraer er et viktig hjelpemiddel ved å finne feil/varmgang på elektriske systemer, enten det er varmegang i koplinger/koplingstavler, dårlig kontakt/løse ledninger på klemmer/skrukoplinger, komponentfeil, overbelastede ledninger, skjev belastning på 3-fase, overoppheting av elektromotorer mm. Ved å bruke et termografikamera kan en finne feil tidlig og få rettet opp feilene før det forårsaker dyre driftsstans, havari eller brann. Dette vil gi lavere vedlikeholdsutgifter fordi en kan finne feilene før det forsaker større skader. Det finnes også termografikameraer som kan oppdage lekkasjer av forskjellige gasser. Slike spesialkameraer kan eksempelvis detektere SF6-gass som brukes i høyspentkomponenter.

Innen elektronikkproduksjon kan man se hvordan varmeutviklingen brer seg på et printkort. Utfra dette kan man designe kortet slik at varmen ikke overstiger det man ønsker. Her er det viktig å benytte et termografikamera som kan fokusere nære, evt. bruke makrolinse. Et termografikamera kan også finne varmekabler/vannbåren varme i gulv. Hvis det f.eks. skal settes opp en ekstra vegg ser en hvor kablene/rørene er og vet hvilke områder som må unngås. Med litt ekstra utstyr kan en finne hvor bruddet i varmekabler er og kun reparer bruddet uten å ta opp hele gulvet. Det samme gjelder for å finne lekkasje med vannbåren varme.

I bygg kan en finne fuktighet i betongen, dårlig og mangelfull isolering i f.eks. vegger, dører, vinduer m.m. ved hjelp av termokameraer.

Det er mulighet for å få telelinse, vidvinkellinse og makrolinse til termografikameraene. Flere termografikameraer har i tillegg til termisk bilde også visuelt bilde. Termografikameraene fra Fluke har blant annet en funksjon som heter IR Fusion som gjør at man kan kombinere det visuelle bildet med det termiske. Du kan faktisk måle temperaturen på et visuelt bilde da det termiske ligger i bakgrunnen. Dette gjør det lettere å se hva det er tatt bilde av og ved å blende termisk/visuelt ser en fort hva som skjer og hvor. Dette gjør det lettere å lage en rapport som viser tydeligere hva en ønsker å få frem. Fluke termografikameraer har også flere funksjoner som gjør bruken lettere, slik som LaserSharp®. LaserSharp® er en funksjon der du bruker laseren som fokuspunkt. Der laseren treffer fokuseres «bildet». Dette er en nyttig funksjon når man for eksempel har et gjerde foran der man ønsker å måle. Det kan være en utfordring med å stille riktig fokus når gjerde er i veien, med LaserSharp® fokusere kamera der laseren lyser. Fluke har også MultiSharp™-funksjon som fokusere i hele bilde, både på lange og korte avstander samtidig.