Gateway / protokollomformer

En gateway brukes for å overføre og konvertere data mellom to ulike industrielle automasjonsnettverk. Det er en kostnadseffektiv løsning som kan anvendes for alle typer datakonvertering, uavhengig av om applikasjonen er en klassisk feltbuss, Ethernet, realtid Ethernet eller en kombinasjon.

Nortelco Electronics AS har blitt Adeptor AS

Vi skiftet navn 1. januar 2022, men dine kontaktpersoner er de samme!
Endringen gjelder Elektronikk og Automasjon, se vår nye webside – www.adeptor.no

Elektro
vil fortsatt være Nortelco AS – www.nortelco.no

Vi har en gateway for de aller fleste formål. Det vil bli for uoversiktlig å presentere alle her. Så det beste er om du kontakter oss for å finne det beste produkt for deg.

En gateway er en enhet som knytter sammen to nettverk eller feltbusser. Den gjør data fra det ene nettverket tilgjengelig på det andre, og det skjer begge veier. Men for at data skal kunne hentes ut av den så må de først legges inn fra den master som styrer andre siden. Og motsatt vil det du skriver inn fra en side være avhengig av at master på andre siden leser den. Det vil si at du på ditt nettverk kan utveksle data med et annet nettverk uten å gi innsyn i annen trafikk på ditt nett. Kun omforente og vel dokumenterte parametere kan utveksles.

En gateway løser også det problemet du ofte støter på ved at en enhet du ønsker å benytte ikke kan skaffes med interface for den feltbuss/nettverk du selv bruker. Da bruker du en gateway som "tolk" mellom de to nettverkene. Igjen gjelder det at du må definere hvilke data som skal gå i begge retninger. Vi sier at du må konfigurere den, og det skjer ved hjelp av et medfølgende program. Du laster så den konfigurasjonen du har laget ned i gateway og den lagrer det permanent.

Det betyr at om du kjøper en gateway som reservedel for en du har i anlegget, så må du ha korrekt konfigurasjon for å sette den i drift. Noen ganger kan den lastes opp fra gateway, men det forutsetter at den ikke er fullstendig defekt. Om du selv har bygd anlegget så har du kopi av konfigurering og laster den ned i ny enhet som du gjorde med den opprinnelige.

Vi vil trenge å vite hvilke 2 nettverk du vil kommunisere mellom, og for begge sider må du angi om enheten skal være master eller slave. Har du problem med dette så ta kontakt, dette er vi vant til å finne ut av.

Det bør også nevnes at CANbus eller Ethernet ikke er betegnelse god nok. På CANbus basis har vi mange forskjellige feltbusser: CANOpen, DeviceNet, J1939, og flere. Tilsvarende gjelder for Ethernet.

De forskjellige nettverkene setter grenser for hvor mye data som kan utveksles gjennom en gateway. Denne begrensningen ligger i at det finnes en maksimalgrense for hvor mange innganger og utganger en slave har. Og vanligvis er minst en side av en gateway slave. Eksempelvis sier PROFIBUS at maksimal datamengde er 244 byte inn og 244 byte ut. I tillegg vil endel gateway enheter ha en maksimal total mengde data, f.eks. at summen av data i begge retninger ikke kan overskride 510 byte. Om du trenger mer så kan ofte flere gateway stå i parallell.

Vi fører gateway-løsninger fra Helmholz, Hilscher og Procentec.

Presenter oss gjerne for din problemstilling. Det hender at vi har bedre løsninger for en utfordring der en gateway i utgangspunktet synes å være eneste løsning. Eksempelvis har vi CANopen interface for prosessorer som leverandør kun utstyrer med PROFIBUS og PROFINET interface.

Vi gir deg selvfølgelig produktstøtte direkte fra våre egne medarbeidere!