Kontakt Logg inn
Kontakt Logg inn
improving_work_processes

Forbedring av arbeidsmetoder

Lag en handlingsplan for EMC håndtering
Produktnummer: 0
BESKRIVELSE

I organisasjoner eller prosjekter trengs det styring av EMC. Er man ikke vant med å håndtere EMC-spørsmål kan støtte til å lage en plan være en snarvei.

Hensikten er at det er vesentlig å integrere EMC arbeidet med alt annet arbeide i et prosjekt og at dette krever støtte innad i organisasjonen. EMC håndteringen i et prosjekt må derfor starte samtidig med resten av prosjektet.

I enkelte kompliserte prosjekter kan det være nødvendig med en heltids EMC ingeniør, som har ansvaret for å passe på at hele systemet, og ikke minst underleverandører og deres delsystemer, bygges og integreres korrekt fra et EMC synspunkt fra starten av. Hensikten er at systemet ikke skal forstyrre seg selv og ha tilstrekkelig EMC ytelse ut fra systembrukerens rettmessige behov. EMC er jo en del av produktets kvalitet og krever derfor lignende prosesser som andre miljøegenskaper.

Det er ofte slik at andre miljøaspekter normalt tas hånd om av mekanikk-konstruktører. EMC er et ”nytt” elektrisk parameter og mekanikk konstruktører vil ofte ha behov for hjelp fra eksperter. Elektronikk ingeniører bør selvsagt også delta.

SPESIFIKASJONER
DOKUMENTASJON