fluke_1625-2-kit
fluke_1625-2-kit
fluke_1625-2
fluke_1625-2

Fluke 1625-2 GEO jordtester kit

Nortelco Electronics har fått ny webside

Nortelco Electronics AS ble Adeptor AS fra 1. januar 2022, men dine kontaktpersoner er de samme! Endringen gjelder områdene Elektronikk og Automasjon, og vi har fått ny webside.

NOK 36 851,- (eks. mva.)

De nye jordtesterne Fluke 1623-2 og 1625-2 GEO byr på datalagrings- og nedlastingsfunksjonalitet via en USB-port. Førsteklasses tilbehør forenkler testingen og gjør den raskere.
Produktnummer: FLUKE-1625-2 KIT
BESKRIVELSE

Spydløs testing

Jordtesterne Fluke 1623-2 og 1625-2 kan måle jordsløyferesistans med strømtenger alene. Denne metoden innebærer at to tenger plasseres rundt jordingsspydet og kobles til testeren. Det er ikke bruk for ekstraspyd. En kjent, fast spenning induseres av den ene tangen, og spenningen måles med den andre. Testeren beregner resistansen i jordingsspydet automatisk.

De mest komplette testerne

Fluke 1623-2 og 1625-2 er pålitelige jordtestere som kan utføre alle fire typer jordmålinger:

  • Tre- og firepols potensialfalltest (med spyd)
  • Firepolstesting av jordresistivitet (med spyd)
  • Selektiv testing (med én tang og spyd)
  • Spydløs testing (kun med 2 tenger)
SPESIFIKASJONER
Tre- og firepols potensialfalltest, testing av jordsløyferesistans
Firepolstesting av jordresistivitet
Selektiv testing av jordingsspyd med én tang
Spydløs testing av jordingsspyd med to tenger
IP56-klassifisert for utendørs bruk
Profesjonell veske
Datalagring og -overføring med USB
Fluke 1625-2 har følgende avanserte egenskaper i tillegg:
Automatisk frekvenskontroll (AFC) finner eventuell interferens og velger en målefrekvens som minimerer effekten av den så jordingsverdien blir mer nøyaktig.
R*-måling beregner impedansen mot jord ved 55 Hz for å vise jordingsresistansen mer nøyaktig enn en feil-til- jordmåling ville vise.
Justerbare grenser gir raskere testing.
DOKUMENTASJON