Filtrerte konnektorer

Filtrerte konnektorer gir beskyttelse mot både strålet- og ledningsbunden støy/ EMI, samt at det gir bedre ytelse og effektiv plassutnyttelse. Med filter inne i konnektoren spares det plass på kretskortet, og færre komponenter gir kostnadsbesparelse. Flere av konnektorene er drop-in erstatning for konnektorer uten filter. Nortelco Electronics har konnektorer for de aller fleste applikasjoner.