Fiberoptiske sensorer

Mål strekkbelastninger og temperaturendringer med fiberoptisk kabel.

Fiberoptiske sensorer er en helt ny teknologi utviklet av vår leverandør, Scaime, og er enkelt forklart en strekkcelle innebygget i en fiberkabel. Den fiberoptiske sensoren kan måle strekkbelastninger / temperaturendringer bare ved å feste denne enheten på en flate som utsettes for strekk og mekaniske belastninger. Ved å feste begge ender på en slik flate kan den overføre kraften som flaten utsettes for (master, vindmøller, brokonstruksjoner mm.) uten å gjøre inngripen i den mekaniske oppbyggingen av konstruksjonen. Denne typen kraftmåling finnes i flere størrelser og utførelser. Kan benyttes for å måle krenging / tiltnivåer og strekk i konstruksjoner (kraner, master, bærende konstruksjoner ol.) Sensorene kobles til spesielt utviklede instrumenter som henter ut resultatene og viderefører dem til aktuell programvare og/eller instrumenter (PLS/PLC) for videre behandling.