Kontakt Logg inn
Kontakt Logg inn

Elektronikk for veieceller

Elektronikk for veieceller, vektinstrumenter og veieforsterkere.

Elektronikk for veieceller omfatter mange enkle og noen kompliserte løsninger. Alt fra enkle analoge transmittere, controllere med 4-20 mA og 0-10 V signalutgang til avanserte vektinstrument med innebygget programvare for dedikerte oppgaver. Dette kan være doseringssystemer og sjekkveiesystemer, som i sin tid leverer data til overordnede systemer og/eller til PLS-styrte oppgaver.

Vektinstrumenter kan levere data videre på digitalt nivå (RS232/RS485/Modbus RTU/PROFIBUS/net, Ethernet IP) eller analogt nivå, alt avhengig av behovene hos våre kunder. Dette området er vi meget dyktige på og tilpasser alle ønskede løsninger.

Vektinstrumenter finnes i et utall utgaver, avhengig av leverandør og funksjon. Vi leverer veieinstrumenter fra de største leverandørene og de aller fleste av disse kan også leveres som OIML-godkjente instrumenter. Vi kan også levere veieforsterkere som direkte kobles opp mot PKS/PLC og videreformidler signalene direkte inn i behandlende programvare.

Det samme gjelder koblingsbokser, også kalt summeringsbokser som sammenkobler to eller flere veieceller i system til et veiesignal. Disse finnes i både analog og digital utforming.

Vi kan også levere programvare til PC som tar imot veiesignalene og legger disse inn i en programvare for videre behandling. Eksempel her kan være et bilvektprogram som ivaretar både innlasting og utlasting av masse og som også sørger for kommunikasjon mot fakturering og oppfølgingssystemer.