Elektronikk for veieceller

Elektronikk for veieceller, vektinstrumenter og veieforsterkere.

Elektronikk for veieceller omfatter mange enkle og noen kompliserte løsninger. Alt fra enkle analoge transmittere, controllere med 4-20 mA og 0-10 V signalutgang til avanserte vektinstrument med innebygget programvare for dedikerte oppgaver. Dette kan være doseringssystemer og sjekkveiesystemer, som i sin tid leverer data til overordnede systemer og/eller til PLS-styrte oppgaver.

Vektinstrumenter kan levere data videre på digitalt nivå (RS232/RS485/Modbus RTU/PROFIBUS/net, Ethernet IP) eller analogt nivå, alt avhengig av behovene hos våre kunder. Dette området er vi meget dyktige på og tilpasser alle ønskede løsninger.

Vektinstrumenter finnes i et utall utgaver, avhengig av leverandør og funksjon. Vi leverer veieinstrumenter fra de største leverandørene og de aller fleste av disse kan også leveres som OIML-godkjente instrumenter. Vi kan også levere veieforsterkere som direkte kobles opp mot PKS/PLC og videreformidler signalene direkte inn i behandlende programvare.

Det samme gjelder koblingsbokser, også kalt summeringsbokser som sammenkobler to eller flere veieceller i system til et veiesignal. Disse finnes i både analog og digital utforming.

Vi kan også levere programvare til PC som tar imot veiesignalene og legger disse inn i en programvare for videre behandling. Eksempel her kan være et bilvektprogram som ivaretar både innlasting og utlasting av masse og som også sørger for kommunikasjon mot fakturering og oppfølgingssystemer.