advanced_emc_design_of_pcb

EMC konsulent

Nå kan du få din egen EMC konsulent
Produktnummer: 0
BESKRIVELSE

EMC-konsulenten er en EMC-los, som leder prosjektet mot tilstrekkelig EMC-egenskaper og passer på at produktet oppfyller markedets og myndighetenes EMC krav.

Ved alt konstruksjonsarbeide innen elektronikk har de fleste behov for EMC ekspertise alt fra starten av et prosjekt. Med en egen EMC-mann, som arbeider sammen med bedriftens personale, på prosjektet og bedriftens vilkår, integreres de ønskede EMC-egenskapene i produktet på en effektiv måte.

Fordeler med en innleid EMC-konsulent er at denne EMC-spesialisten har en allsidig EMC-kompetanse, slik som: teknikk, test metoder, lover og forskrifter, beregningsmetoder osv. I tillegg har vedkommende et nettverk av spesialister og resurser tilgjengelig. I EMC-spesialistens nettverk kan følgende inngå: andre EMC spesialiser innen for eksempel lyn/torden og ESD. EMC lab, ytterligere hjelp til beregning og simulering, lærekrefter innen EMC, el- og maskinsikkerhetseksperter.

Din egen EMC-konsulent er en person som kjenner bedriftens produkt og som de ansatte kan drøfte sine EMC-sprøsmål med og oppnå kortere tid til markedet. EMC-spesifikasjoner, EMC-systemutforming, detaljkonstruksjon og planlegging av test og slutt-test for godkjenning, er eksempler på del oppdrag som en egen EMC-konsulent kan brukes til. EMC blir integrert i det totale konstruksjonsarbeidet. EMC-konsulenten passer på at produktet oppfyller markedet og myndighetenes EMC-krav.

SPESIFIKASJONER
DOKUMENTASJON