EMC

Electro Magnetic Compatibility: EMC – evnen et elektrisk apparat eller system har til å fungere tilfredsstillende i sitt elektromagnetiske miljø, uten å forårsake eller bli påvirket av uakseptable elektromagnetiske forstyrrelser fra annet utstyr. EMC er ønsket - når man har EMC har man ikke forstyrrelser.

Nortelco har spesialisert seg innenfor dette fagområde og er en av markedets mest komplette leverandør av EMC-komponenter. Nortelco tilbyr komponenter, test- og instrumentløsninger innen dette området.