mechanical_construction

E4 Mekanikkonstruksjon og installasjon for god EMC

16. jun - 17. jun 2020

NOK 13 300,- (eks. mva.)

Kurset retter seg mot maskinbyggere og installatører som har ansvar for elektromagnetisk utforming av utstyr, maskiner, apparater og moduler. Kurset er også egnet for innkjøpere og selgere av komponenter, apparater og systemer
Produktnummer: 0
BESKRIVELSE

Varighet: 2 dager

Kurset behandler EMC fra et ”ikke-elektronikkutdannet” perspektiv. Det er ikke nødvendig med forkunnskaper innen elektronikk. Hovedpunktene legges på å forstå EMC som et fenomen, tommelfingerregler og formidling av praktisk erfaring. Kurset behandler også praktiske eksempler.

Formålet med kurset er å gi deltakerne grunnleggende forståelse for EMC og få en forståelse for hvordan mekanisk konstruksjon påvirker EMC-egenskapene. Kurset skal gi deltakerne kompetanse til å konstruere produkter med gode og kostnadseffektive EMC-egenskaper.

Kursleder
Kursleder fra vår svenske samarbeidspartner EMC Services AB.
Alle kursledere har lang erfaring innen EMC, spesielt innen elektronikkonstruksjon, både på system- og komponentnivå, EMC-prosjekter og utdanning.

Meld deg/dere på kurset her

SPESIFIKASJONER
Kursets innhold
Hva er EMC og forstyrrelser
Målsetning med EMC
Støykilder og –offer
Typiske årsaker til støy
Soneinndeling – et konstruksjonsverktøy
Skjerming
Praktisk utforming av kapslinger; materialvalg, åpninger, overflatebehandling, konnektering, pakninger
Chassis
Tilkoblinger og kabelskjerming
Filtrering, filtertilkobling og montering
Jord, jordning og jordplan
Utforming av system
Modulplassering
Kabling
Sjekk liste / Praktisk eksempel / diskusjon
DOKUMENTASJON