tthermal_design_of_electroincs

E2 Termisk konstruksjon av elektronikk

På forespørsel

NOK 8 900,- (eks. mva.)

Kurset retter seg til personer som i dag arbeider med elektronikkprodukter, for eksempel: konstruksjon av elektronikk og mekanikk eller design av kretskort
Produktnummer: 0
BESKRIVELSE

Varighet: 1 dag

Hensikten med kurset er å identifisere og å forebygge termiske problemer. Hoveddelen av kurset behandler omgivelsene og komponentenes termiske påvirkning på kretskortet.

Formålet med kurset er å gi deltagerne en grunnleggende forståelse til å konstruere bedre ut fra en termisk synsvinkel. En del av kurset omhandler hvordan omgivelsene skal behandles og verifisering av produktet.

Kursleder
Torbjørn Nilsson – sivilingeniør og Ph.d, er Saab Microwave Systems seniorspesialist innen kjøling av elektronikk og mekaniske byggemetoder. Han har også erfaring fra militære- og sivile konstruksjonsarbeider, termisk målinger og rådgivning, i tillegg til erfaring fra systemkonstruksjon og produksjonsteknikk.

SPESIFIKASJONER
Kursets innhold
Introduksjon
Mekanismer for varmetransport
Termiske grenser for forskjellige byggemetoder
Tommelfingerregler for design av elektronikk
Termisk design for kretskort
Elektronikkomponenter
- kapslinger
- termiske grenser
- spesifikasjoner
Verifisering
- naturlig kjølende elementer
- konstruerte kjølende elementer
- måleteknikk
DOKUMENTASJON