Kontakt Logg inn
Kontakt Logg inn
diagnostics

Diagnostikk dag

Du får status på ditt produkt
Produktnummer: 0
BESKRIVELSE

I løpet av en dag gjennomføres granskning, diagnose testing og hvis nødvendig også eksperimentering for å forbedre konstruksjonen ut fra EMC synspunkt på ditt produkt. CE-merket utstyr med el- og elektroniske kretser kan benyttes i alle EEA-land. CE-merkingen viser at utstyret oppfyller minimumskravene i EUs EMC direktiv. Også i andre regioner og land gjeller EMC-krav. Utstyr med tilstrekkelig gode EMC egenskap rammes ikke av støyproblemer. Merk at selv om utstyret oppfyller EMC-direktivets minimumskrav så er ikke dette noen garanti for at apparatet fungerer uten problemer. Har du et mer eller mindre ferdig produkt og er usikker på om det passerer myndighetenes, markedets eller dine kunders EMC-krav? Ønsker du å vite om og hvordan produktet bør forbedres for å klare en verifisert EMC test? Trenger du hjelp, f.eks en diskusjonspartner i EMC arbeidet?

I løpet av en arbeidsdag kan du få en av våre erfarne EMC spesialister til å hjelpe deg videre med dine EMC spørsmål. Du disponerer dagen hos EMC Services, en dag som kan inneholde:

  • Granskning, dvs. gjennomgang av konstruksjonen sett fra EMC synspunkt  
  • Diagnose test: enkel test av immunitet og emisjon  
  • Forslag til forbedring vedrørende konstruksjon og tilpassing til standarder

Hensikten med en diagnostikk dag er å få klar beskjed om EMC status på produktet, i tillegg til forslag til forbedringer hvis nødvendig. Diagnostikk dagen gir deg et godt beslutningsgrunnlag for videre arbeidet, og gode råd for å forkorte tiden mot bl.a trygg CE merking og en vellykket introduksjon på markedet. Følg opp resultatet med god støtte fra en erfaren EMC ingeniør.

Du får fast pris på diagnostikk dag.

SPESIFIKASJONER
DOKUMENTASJON