Kontakt Logg inn
Kontakt Logg inn

Det Norske Teatret

Prosjekttype: Automasjon/Prosessteknikk Område: Det Norske Teatret, Oslo

Generell beskrivelse

Implementering og levering av styrestrøm for Det Norske teatret mph Sceneteknikk og studioscenen siden 2002. Det er pr. dags dato kontinuerlig prosjektering mot kunden mph implementering av Omron PLS for styring/regulering, samt SCADA kontroll av anlegget med Genesis 32 med siste leveranse i 2015 mph 3 stk. Omron PLS portstyringer mot teaterscener. Leveransen har inkludert levering av PLS– og grafikksystem for styring av Sceneteknikk på hovedscene og studioscenen inkludert portstyringer, heisstyring, mobile tribune moduler, samt prosjektering og implementering av hardware (PLS) og styretavler med prosjektledelse og dokumentleveranse.

Elementer i prosjektet

Dokumentleveranser og prosjektledelse
PLS leveranse og styring med 8 stk. Omron PLS
Implementering mot Iconics Genesis 32 og HMI paneler
Over 1 000 TAG og fysiske I/O