CIP-stasjoner

Vi har designet og levert CIP-stasjoner (Clean In Process / Clean In Place) i alle varianter. Fra små kompakte stasjoner til store anlegg (Tine) på mage tusen liter pr tank.

I prinsippet er systemene helt like enten de er små eller store, en vaskeprosess som gjøres over flere faser (trinn) og som resultat gir korrekt og rent produksjonsutstyr.

Denne prosessen er meget viktig i næringsmiddelindustrien og fordrer et meget nøyaktig arbeid fra oss som systemleverandører. Alle ender av produksjonssystemet og begge ender av alle ventiler må vaskes med både hetvann-syre-vann-lut-hetvann og til slutt skylling i kaldt vann for å få ut alle sporstoffer etter hver fase av vasken. Dette er nøyaktighets arbeid og selv den minste feilen kan være katastrofal for resultatet. Her er både idriftsetting og testing meget viktig før anlegget settes i drift.

Denne prosessen har vi jobbet med i over 40 år, og forbedret i like mange år etterhvert som oppgradering av både teknisk og elektronisk utstyr har kommet på markedet. Denne prosessen er vi meget godt kjent med og kan bistå i både rådgivning, design, produksjon, montasje og idriftsetting.

 

clean_in_process_02