Branndeteksjonssystemer og overvåkning

God brannovervåkning = tidligst mulig varsling med både brannrisikovarsling og brannvarsling

Termiske kameraer siden 1985, kontakt oss for en mer info!

Lars, 9703 5840 eller lars.fjeldvang@nortelco.no
André, 4748 9878 eller andre.brion@nortelco.no

Type varseler

Brannrisikovarsling – varsling når temperaturer overstiger en gitt grenseverdi.
Brannvarsling – gjenkjennelse av brannflammers bevegelse og som ikke er avhengig av utstrålt temperatur fra flammene.

Alarmering skjer gjennom god markering på skjerm av de to alarmtypene (rød farge og gule faste ringer rundt sted med for høy temperatur for brannrisiko og grønne pulserende ringer rundt fl ammer), lydsignaler, SMS-varsling, e-post osv.

Levende bilder fra kamera kan sendes til PC’er, nettbrett og mobiltelefoner, i tillegg til alarmsentral/mottak. Det tas kontinuerlig videoopptak fra kameraene som lagres i ønsket tid. På brannsted kan mobiltelefonkamera brukes til å dokumentere hendelsen og sende levende bilder tilbake til alarmsentral/mottak. Disse lagres også automatisk.

Branndeteksjon av

 • Verneverdig bebyggelse
 • Gjenvinningsanlegg
 • Flyplasser/togterminaler
 • Raffinerier
 • Tunneler
 • Båthavner etc

Andre typer termiske kameraer for

 • Røykdykking
 • Kjøretøy for tunnelinnsats
 • Politiarbeid
 • Søk og redning
 • Hus, elektriske anlegg, vannrør etc
 • Oljedeteksjon på vann
 • Monitorering av metallproduksjon
 • Produksjonstesting og monitorering etc

Utfyllende info om systemer med IR-kameraer

Branndeteksjonssystemer/branndetektorsystemer - overvåkning/sikkerhetskameraer Dette er kameraer som en kan settes opp og vil varsle ved alarm, bilder/video om noe er galt. Nortelco kan skreddersy løsninger for dette for bla overvåkning av verneverdig bebyggelse, søppelfyllingsanlegg og andre steder en måtte ønske å overvåke.

Kameraene vi benytter varsler både ved brannrisiko/brannfare eller branntilløp og kan detektere/gjenkjenne flammer. Gjenkjennelsen utføres i selve kameraet og er ikke en del av en algoritme i en software-styring i en PC. Disse har 2 forskjellige alarmutganger, en som man kan sette opp selv til en gitt temperatur og den andre som gjenkjenner fysiske flammer. Kameraene settes opp mot en PC for konfigurasjon av kamera, samt områder en ønsker og ikke ønsker å få alarmer fra (steder en ikke ønsker alarmer fra kan f.eks. være horisonten/sola). PC-programvaren kan settes opp mot flere kameraer inkludert visuelle kameraer der man ønsker dette i tillegg. Ved alarm kan man gå tilbake i tid og se på hendelsen. Man kan også sette opp nettbrett/mobiltelefon til å motta alarmer og se på «live bilde». Dette er et system som vi også kan skreddersy for mobilt bruk, f.eks. ved fare for oppblussing av brann som er slukket kan en sette opp et kamera og motta alarmer/se «live bilde». Kan også brukes ved konserter/arrangementer for å overvåke og få tidlig varsel av branntilløp.