Branndeteksjonskameraer for treindustrien

God brannovervåkning = tidligst mulig varsling med både brannrisikovarsling og brannvarsling

Brannrisikovarsling – varsling når temperaturer overstiger en gitt grenseverdi

Brannvarsling – gjenkjennelse av brannflammers bevegelse og som ikke er avhengig av utstrålt temperatur fra flammene

Få tidlig indikasjon om temperaturer i flishauger o.l. som overstiger kritisk grenseverdi og umiddelbar brannvarsling om det oppstår flammer.

Brannrisikovarsling skjer når det i kameraets bilde genereres varme med en temperatur som overstiger satt alarmnivå. Området i bildet får rød farge og det markeres også med en gul ring for enkel stedsidentifikasjon av små områder. Alarmnivå kan settes mellom -50 grader og 250 grader C.

Brannvarsling skjer når kameraet ser åpen flamme. Kameraets innbygde datamaskin er programmert til å gjenkjenne flammeformasjoner uavhengig av temperatur. Flammepunkt markeres på skjermen med pulserende grønne ringer. Kontrollrom/alarmmottak får varsler gjennom videobildet på skjerm og lydsignaler. Varsling kan også gjøres som SMS og e-post med bilde av alarmsituasjon ved ubemannet kontrollrom. Levende bilder kan overføres til PC’er, nettbrett eller mobiltelefoner. Video fra kameraene tas opp og lagres i ønsket tidsperiode. Man kan også bruke mobiltelefonkamera og sende/ta opp video direkte fra hendelse, som også kan vises på skjerm der man ønsker.

Vi leverer håndholdte termiske kameraer/IR-kameraer fra Fluke, Guide Infrared og Argus, samt faste installasjoner fra Opgal og Guide Infrared.

Leverandør av termiske kameraer siden 1985!