Branndeteksjon, videoer

Her finner du ulike videoer av systemløsninger for termisk brannovervåking og temperaturovervåking. Våre systemer varsler både brannfare/ brannrisiko og reelle branntilløp.

Gule, pulserende ringer på skjermen btyr at det finnes brannrisiko, mens grønne, pulserende ringer betyr at det finnes åpen flamme. Våre systemer er satt sammen av veltestede kvalitetskomponeter både på kamerasiden og når det gjelder programvare.