Brann, deteksjon og overvåkning

Nortelco har levert infrarøde kameraer på det norske markedet sin 1980-tallet. Disse kameraene er et uvurderlig hjelpemiddel for å se blant annet brann, branntilløp, mennesker og kjøretøy som vi med det vanlige synet ikke kan fange opp. Vi leverer også komplette branndeteksjonssystemer og overvåkningsløsninger.

Disse kameraene er kjent under flere forskjellige navn; termografikameraer, termokameraer, brannkameraer, IR-kameraer, infrarøde kameraer, varmesøkende kameraer eller varmekameraer. Kombinasjonen av termisk og vanlig optisk bilde, samt videoopptak gjør slike kameraer til et viktig hjelpemiddel både i søk og i dokumentasjonssammenheng.

Nortelco Electronics AS har blitt Adeptor AS

Vi skiftet navn 1. januar 2022, men dine kontaktpersoner er de samme!
Endringen gjelder Elektronikk og Automasjon, se vår nye webside – www.adeptor.no

Elektro
vil fortsatt være Nortelco AS – www.nortelco.no