Kontakt Logg inn
Kontakt Logg inn

Bilvekter

En bilvekt er kjent under flere begreper; blant annet bilbrovekt, kjørebrovekt, veiebro og kjøretøyvekt. Nortelco leverer veiesystemer for lastebiler, vogntog, dumpere, hjullastere, traktorer med henger etc.

Det er ingen begrensninger på hva slags kjøretøy som kan veies, enten det er lastebiler, semitrailere eller bare hengere og anleggsmaskiner. En anleggsmaskin kan også ha innebygget vekt, som benytter bilvekten som referanse. I de fleste tilfellene består veiesystemene av en plattformvekt i betong, eller en plattformvekt i stål, ofte satt sammen i 6 meter enheter. En akseltrykkvekt/akselvekt er ofte ikke mer enn 1-1,5 meter lang og 2,5 meter bred, men den gjør den samme jobben, nemlig veier et vogntog og/eller lastebil.

Hvorfor kjøpe kjøretøyvekt fra Nortelco?

 • Mange års erfaring fra veiebransjen
 • Agenturer fra de beste produsentene
 • Kanskje den beste konstruksjonen av betongbro på markedet
 • Software for både enkel installasjon og avansert, fullintegrert installasjon
 • Nedfelt med meget godt fundament eller ovenpåliggende der det passer best
 • Rask levering og enkel montering
 • Prisgunstige løsninger
 • Svært god kunnskap om BUS-løsninger
  (PROFIBUS/PROFINET/Modbus/CAN Bus med flere, samt andre kommunikasjonsløsninger
  som seriell (RS232/422/485)/USB/analoge løsninger)


En bilvekt, bilbrovekt eller bilvektsystem er i det vesentlige en stor plattformvekt som brukes til å veie et helt kjøretøy i forbindelse med lasting eller lossing. Ofte er en kjøretøyvekt en «godkjent for kjøp og salg»-vekt, som ofte benyttes til kommersielle formål, som omhandler penger. Kommersielle bilvekter må kalibreres av en sertifisert bedrift, ved hjelp verifi sert og sporbart måleutstyr. Derfor må veiecellene være godkjent i henhold til en organisasjon som OIML.

Det finnes ulike typer bilvekter over hele verden. De mest vanlige 3 typene har fra 4-16 lastceller og maksimal lengde 6 m, 10 m, 12 m, 14 m, 16 m, 18 m, 20 m, 22 m og 24 m:

 • Pre-stresset, betongelement, lavprofildesign, modulbasert
 • Støpt på stedet i betong, enkeltspan eller modulær stålramme med betong
 • Tradisjonell, fremstilt i stål, høy- eller lavprofildesign


Installasjonstyper for alle våre kjøretøyvekter

Nortelco Electronics AS har blitt Adeptor AS

Vi skiftet navn 1. januar 2022, men dine kontaktpersoner er de samme!
Endringen gjelder Elektronikk og Automasjon, se vår nye webside – www.adeptor.no

Elektro
vil fortsatt være Nortelco AS – www.nortelco.no

Bilvekt eller Onboard Weighing?

Vanlig bilvekt

En bilvekt, som i prinsippet er en stor plattformvekt, er en fastmontert vekt plassert på et bestemt sted, ofte tilknyttet et anlegg med behov for veiing av kjøretøyer som besøker anlegget.

En slik bilvekt, bilbrovekt eller veiebro kan enten være nedfelt i flukt med bakkenivå i området, eller den kan ligge direkte på bakkenivå med oppkjøringsramper av og på vekten. En vekt av denne typen er ofte justergodkjent og lovlig ved kjøp og salg.

Ofte er det en programvare tilknyttet en slik vekt, som registrerer trafikk og vekt inn og ut. Programvaren benyttes også gjerne til fakturering, styring av bom, trafikklys, kamera og gir en automatisk registreringsmulighet til faste brukere via en førerterminal. Den kan også betjenes av en person som tar seg av betaling og papirarbeid ved besøk – et typisk eksempel er avfallsanlegg.

Onboard Weighing

Onboard Weighing eller veiing i bil, er en vekt som er påmontert ett bestemt kjøretøy og gjelder bare for dette kjøretøyet. Dette er en enklere montasje og installasjon, men gir i praksis de samme opplysningene som en bilvekt, bare direkte til sjåføren av dette kjøretøyet. Prinsippet med en slik vekt er at vi benytter egne veieceller på faste fjærer eller hydraulikktrykket der hvor det er luftfjæring eller hydraulisk fjæring for å beregne vekten til enhver tid. Normalt vil ikke en slik vekt ikke være justergodkjent (men kan leveres) og benyttes ofte for å forhindre overlast og gi deg vekten på hver enkelt aksling og summen av alle akslingene. Om ønskelig fås også utskrift av både tom bil, full bil og hver enkelt aksling. Dette kan benyttes som kvittering for levert last og dokumentasjon i forhold til overlast.

I tillegg kan et «on board»-system trådløst gi deg info om lufttrykk i samtlige hjul slik at du til enhver tid er oppmerksom på om det er ekstra slitasje på noen hjul eller for å ivareta sikkerheten. Et slikt system kan også kobles opp mot et dirigeringssystem slik at kjørekontoret hele tiden vet om du har ledig lastekapasitet eller ikke.

Prisforskjell

Det er relativ stor prisforskjell på de to variantene, mens en bilvekt med programvare ofte ligger i prisklasse 200 000 - 400 000 kr, vil en enkel onboard-installasjon i en bil med henger kunne ligge på mellom 30 000 - 40 000 kr pr bil.