beha-amprobe_EVA-500-D
beha-amprobe_EVA-500-D
beha-amprobe_EVA-500-D_02
beha-amprobe_EVA-500-D_02

Beha-Amprobe EV-500-D KIT, testadapterpakke for ladestasjoner til elektriske kjøretøy

NOK 7 489,- (eks. mva.)

Få tilgang til strømuttakene på ladestasjoner for å foreta sikkerhets- og funksjonalitetsstester med simulering av elbillading. EVA-500-D har Schuko-kontakt.
Produktnummer: 5008532
BESKRIVELSE

EV-500-serien testadapterpakker er designet for å teste funksjonaliteten og sikkerheten til ladestasjoner med metode 3 for vekselstrømlading. Du kan utføre tester med adapterpakken i kombinasjon med egnede testinstrumenter som installasjonstestere (for eksempel Beha-Amprobes Proinstall-serie) og/eller ScopeMeter (oscilloskop) (for eksempel Fluke 120B-serien ScopeMeter håndholdte industrioscilloskop). Med denne adapterpakkenen kan ladestasjoner testes i henhold til
IEC/EN 61851-1 og IEC/HD 60364-7-722.

SPESIFIKASJONER
Egenskaper og funksjoner
De egner seg for ladestasjoner med lademetode 3.
De har EV-kontakter for type 2 og type 1.
PE forhåndstest: Med denne sikkerhetsfunksjonen kan vernejordingslederen (PE conductor) testes for å se om det finnes farlig spenning mot jord.
PP-status ("Proximity Pilot"), kabelsimulering: Med dreiebryteren for PP-status kan adapteren simulere forskjellige strømegenskaper i ladekabler.
CP-status ("Control Pilot"), kjøretøysimulering: Med dreiebryteren for CP-status kan det simuleres ulike ladestatuser.
En LED-indikator for hver fase gjør det enkelt å sjekke om det finnes spenning.
Måleterminalene L1, L2, L3, N og PE brukes til å koble til testenheter, for eksempel en installasjonstester, for å foreta sikkerhets- og funksjonalitetsstester.
Nettkontakten gjør det mulig å koble til en ekstern last for å sjekke om strømmåleren fungerer og gir riktig avlesning.
CP-feil «E» kan simuleres.
PE-feil (jordfeil) kan simuleres.
Terminaler for utgående CP-signaler kan brukes til å sjekke kommunikasjonen mellom adapter (= simulert elbil) og ladestasjon. Dette kan måles med et ScopeMeter. Spenningsnivået bestemmer lademetode, og driftssyklusen til dette PWMsignalet (pulsbreddemodulering) bestemmer ladestrømmen.
IP 54-klassifisering – betyr at de er beskyttet mot støv og vannsprut.
DOKUMENTASJON