Båndvekter

Båndvekter benyttes til veiing av masse, det kan være seg returavfall som biologisk materiale, retur av plast eller metall og veiing av sand, grus eller pukk.

Båndvekter tilpasses mengden og typen materiale som skal veies. Disse kan også leveres som optiske båndvekter hvor volumet av materialet måles i tillegg til hastigheten. Benyttes i blandeverk, forbrenningsanlegg, pukkverk, fiskeindustri, siloanlegg og smelteverksindustri.