Kontakt Logg inn
Kontakt Logg inn

Båndvekter

Båndvekter benyttes til veiing av masse, det kan være seg returavfall som biologisk materiale, retur av plast eller metall og veiing av sand, grus eller pukk.

Båndvektene veier produkter under fart på et transportbånd, eksempelvis masse (sand, grus, granulat ol.). Vekten monteres under transportbåndet på egne fester og blir en del av transportsystemet. For å benytte denne type vekter må vi kjenne mengden masse som passerer (mengde pr time) og benytte et eget vektinstrument tilpasset denne typen veiing gjør om resultatet til korrekt antall tonn/kg. Denne måten å veie på er også kalt dynamisk veiing (veiing i fart), som i motsetning til statisk veiing, registrerer et gjennomsnitt av den som passerer vekten. Båndvekter benyttes i både blandeverk (asfalt), forbrenningsanlegg, pukkverk, siloanlegg, fiskeri, og smelteverksindustri. Kan også monteres om bord i båter og veie under overfart, men er her avhengig av en referanseveiecelle for å kompensere for g-krefter.