AxleMaster

Akseltrykkvekter

Etter samme prinsipp som våre veiebroer kan vi også levere akseltrykkvekter hvor hver enkelt aksel registreres og hvor akslinger telles og legges sammen til totalvekt. Denne type vekter krever et 25 meter fl att område både foran og bak vekten for å oppnå et godt nok resultat. Dette er en måte å kontrollveie lastebiler på og er ofte montert på teststasjoner til Statens vegvesen, og/eller store transportselskaper som ønsker å kontrollere bilene før de slipper ut på veien. Dette krever en egen type software, som vi selvsagt kan levere. Mer avansert vektinstrument for akseltrykkvekter vises til høyre (egen software).