AxleMaster

AxleMaster – Akselvekt (Akseltrykkvekt)

Akselvekter benyttes for å veie separate akslinger på en bil, summere disse og gi totalvekten. En slik vekt krever et flatt område foran og bak vekten for at resultatet skal bli nøyaktig. Akseltrykkvekter benyttes ofte av Statens vegvesen / Biltilsynet eller store transportselskaper for kontroll av vogntog og/eller lastebil med henger. Prinsippet er likt med en bilbrovekt, og det benyttes også her trykkceller som vektsensorer, avhengig av kapasitet kan flere typer celler benyttes.