Akselformede veieceller

BLH og Nobel Weighing Systems er varemerker tilhørende Vishay Precision Group. Aksel-formede, bolt-formede veieceller egner seg meget godt for innbygging i mekaniske konstruksjoner for måling av kraft, veiing. Disse benyttes ofte i strekkbenker for testing av kjetting og wire. Skyvkrefter på motorer og momentmåling. Egner seg også godt for montering i hjulakslinger.

Vishay Precision Group designer og produserer førsteklasses produkter for veiing og dosering til prosessindustrien. Enten man skal veie gram eller tusen tonn, vil veiesystemene fra Vishay Precision Group håndtere behovene i hele produksjonslinjen, det være seg reaktortanker, veiing av lagertanker eller overvåking av den kjemiske prosessen.

Vishay Precision Group leverer KIS-veieceller som er enkle å installere og som lett tilpasses spesielle bruksområder. Veiecellene gir en enkel og selvlåsende konstruksjon som gjør staging overflødig. Dette øker nøyaktigheten på målingene. KIS-cellene tolererer også sidebelastning til opp til 100% uten at måleresultat påvirkes. I tillegg til veiecellene leverer Vishay Precision Group også vekttransmittere, veie- og doseringsenheter. Disse er kjent for sin pålitelighet, brukervennlighet og sin evne til lett å kommunisere med fabrikkenes nettverk. Veieceller og vektinstrument er OIML klassifisert. Bruksområdene for veiesystemene omfatter blant annet resepthåndtering av reaktor og prosesstanker. I tillegg leveres kundetilpassede veiesystemer til alt fra tungindustri til farmasi.