8002602_3m_dynatel_2573_nortelco
8002602_3m_dynatel_2573_nortelco
8002609_8002613
8002609_8002613
8002614
8002614
8002615
8002615
8002602_3m_dynatel_2573_nortelco_02
8002602_3m_dynatel_2573_nortelco_02

3M Dynatel™ søkere

For søking på kabel, rør, jordfeil og markører
3M har med Dynatel™ vært markedsleder i mange år med solide, nøyaktige og brukervennlige kabelpåvisere. I tillegg til påvisere finnes et bredt sortiment med elektroniske markører for underjordiske installasjoner.
Produktnummer: 80026xx
BESKRIVELSE

Kabel- og rørlokalisering

3M Dynatel™ kabel- /rør-/ jordfeil- og markørsøkere danner sammen med de elektroniske markørene et komplett system for gjenfinning av infrastruktur som er nedgravd i bakken. Dette er presisjonsinstrumenter som hjelper til med å ivareta og overvåke kostbare og viktige eiendeler. Med 3M Dynatel™ produkter kan kabel- og rørtrassèer finnes og følges på en enkel måte. Dybden som objektene ligger på, indikeres på displayet. Søkerne kan brukes til å finne brudd på kabel/ jordfeil og kan også tilkobles GPS-mottakere som gir en enda enklere kartlegging av nedgravd infrastruktur.

3M EMS-markører

Markørene er viktige komponenter for å kunne ivareta og overvåke kostbare og viktige eiendeler som er nedgravd i bakken. En nedgravd markør gir en meget nøyaktig posisjon på rør, skjøter eller andre komponenter under bakken. Det finnes passive og aktive/ programmerbare markører til 6 forskjellige frekvenser. I Norge benyttes markørene med frekvensene for tele, kabel-TV og GP (everk).

SPESIFIKASJONER
Kabel- og rørsøker
8002600, 2220M-CU12 12W, klips for direkte tilkobling, 3" Dyna-Coupler klo, oppladbart batteri, lightertilkobling, bæreveske
Kabel-, rør-, jordfeil- og markørsøker
8002602, 2573E ID/CU12 12W, klips for direkte tilkobling, 3" Dyna-Coupler klo, oppladbart batteri, lightertilkobling, GPS-tilkobling kan aktiveres, bæreveske
Markører
8002613, 1408-XR Ballmarkør GP fiolett passiv (1,5 meter) 66khz
8002609, 1428-XR/iD Ballmarkør GP fiolett m/ serienummer og RFID, programmerbar, (1,5 meter) 66khz
8002614, 1438-XR/iD Overflatemarkør, GP, aktiv, fiolett, RFID m/ serienummer (0,9 meter) 66khz
8002615, 1432 Overflatemarkør, Tele, oransje, 101.4kHz
DOKUMENTASJON