Leverandører automasjon

ADDI-DATA
 • PC-baserte løsninger for industrielle målinger & automatisering
 • Trådløs kommunikasjon
Anybus – Industrial communication made easy
 • X-Gateway
 • Communicator
 • Innbygningsløsninger
ASEM
 • Industri-PC
 • Panel-PC
 • Med eller uten CoDeSys PLS integrert
AUTEM
 • PLS-analysator – PLC Analyzer PRO ”Spirit of excellence”
BLH Nobel – Svenske kvalitetsprodukter
 • Veieceller
 • Vektelektronikk
 • Doseringssystemer
Dynisco
 • Trykktransmittere for plast
ERNI – PROFIBUS connectors
Flow Technology
 • Flowmetere for væske og gass
 • Kalibreringstjenester for væske og gasser
Helmholz – Innbygningsløsninger ”Compatible with you”
 • S5 / S7-komponenter
 • CAN & PROFIBUS-kontakter
 • MPI gateways
 • CANbus-moduler
Hense Wägetechnik GmbH
 • Båndvekter
 • Prellplatevekter
Hilscher – Competence in Communication
 • PC innstikkskort
 • NetTap, NetLink & NetBrick gateways
 • NetX chip
Intesis
 • Gateway
 • House in Hand
 • KNX ”Industrializing the Ethernet"
Kistler-Morse
 • Veieceller
 • Microcells
London Electronics
 • Panelmeter/panelinstrumenter
 • Storsifferdisplay
 • Alfanummeriske displayer
 • Produksjonsdisplay
Novatech
 • Veieceller
Procentec – The PROFIBUS Company
 • PROFIBUS analysator (PROFItrace)
 • PROFInet kabel-tester (PN1)
 • PROFIhub
Scaime
 • Veieceller
 • Vektelektronikk
Schildknecht – Trådløs kommunikasjon
 • PROFIBUS
 • MPI
 • Ethernet
Svenska Våg
 • Veieceller
 • Vektelektronikk
 • Doseringssystemer
Thames Side
 • Veieceller
TrigasFI
 • Kalibreringstjeneste, væsker og gasser
Viatran
 • Pressure transmitters
Yaskawa VIPA Controls
 • PLS
 • Remote I/O
 • Touch screen
 • Speed 7