Seminarer

Nortelco Electronics arrangerer jævnligt tekniske seminarer og kurser indenfor EMC og måletekniske applikationer

Som supplering til vores egne kurser tilbyder vores leverandører gode og informative seminarer på internettet (Webinars) så kunder kan starte op på egen hånd når som helst. Disse kan være indenfor specielle teknologier, applikationseksempler eller produkt releterede.

Keithley Instruments har flere seminarer på deres hjemmeside, som kan startes op hvor som helst. Hertil kommer der nye seminarer via Webex.

Tektronix har lagt et stort udvalg af seminarer, de såkaldte webniars, ud på deres hjemmeside. Disse seminarer tager ca. 15-30 minutter, alt det kræver er at man logger ind. 

Temaer:
- Embedded systems
- Network Management & Diagnostics
- RF test
- Serial data
- Video test